Schottky and HBV technology for submillimetre wave instruments in Space
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Jan Stake

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

8th ESA workshop on millimetre-wave technology and applications
Noordwijk, Netherlands,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-07