THz generation with diode frequency multipliers
Paper i proceeding, 2018

No abstract available

HBVs

Schottky diodes

Terahertz Electronics

Författare

Jan Stake

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

TERAHERTZ SCIENCE AND TECHNOLOGY. EOS TOPICAL MEETING. 6TH 2018. (TST 2018)


978-1-5108-7382-7 (ISBN)

6th EOS Topical Meeting on Terahertz Science & Technology (TST 2018)
Berlin, Germany,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-17