THz generation with diode frequency multipliers
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2018

HBVs

Schottky diodes

Terahertz Electronics

Författare

Jan Stake

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

6th EOS Topical Meeting on Terahertz Science & Technology
Berlin, Germany,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2019-01-02