Kömodeller: teori och övningar
Bok, 2019

Köteori är en av de mest praktiskt användbara delarna av operationsanalysen. Många olika typer av system som baseras på köer kan analyseras med teoretiska modeller – kömodeller. Många böcker introducerar kömodeller från en uttalat matematisk utgångspunkt, baserat på bl.a. differentialekvationer, vilket kan göra dem besvärliga att förstå för läsare utan mycket goda förkunskaper i matematik. I många andra böcker introduceras områdets modeller på en så pass ytlig nivå att läsaren inte får någon större förståelse för varför formlerna ser ut som de gör. Syftet med denna bok är att förklara de grundläggande köteoretiska modellerna med utgångspunkt i den mer lättillgängliga matematiska statistiken, snarare än den formella matematiska analysen. Den grundläggande idén är att läsaren inte bara ska få lära sig att använda de olika modellerna, utan också få en god förståelse för hur och varför de fungerar, och i vilka praktiska situationer de kan respektive inte kan användas. Utöver de mer teoretiska delarna som i detalj visar hur områdets beräkningsformler byggs upp innehåller boken därför även ett stort antal övningsuppgifter med lösningar.

Boken är främst avsedd att användas som kurslitteratur på universitets- och högskolenivå inom ekonomi samt industriell ekonomi och andra ingenjörsutbildningar.

Kömodeller

Köteori

Författare

Björn Lantz

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Matematisk analys

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

9789144129846

Utgivare

Studentlitteratur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-07