New alkylresorcinol metabolites in spot urine as biomarkers of whole grain wheat and rye intake in a Swedish middle-aged population
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

See pubmed

Författare

Rikard Landberg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Roksana Wierzbicka

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Lin Shi

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

S Nybacka

Sahlgrenska akademin

A. Kamal-Eldin

United Arab Emirates University

B. Hedblad

Lunds universitet

A.K. Lindroos

Sahlgrenska akademin

National Food Agency

Anna Winkvist

Sahlgrenska akademin

H. B. Forslund

Sahlgrenska akademin

European Journal of Clinical Nutrition

0954-3007 (ISSN)

Vol. 72 1439-1446

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Näringslära

DOI

10.1038/s41430-017-0079-5

Mer information

Skapat

2019-01-13