Impact of food processing on rye product properties and their in vitro digestion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

See Pubmed

Författare

D. Johansson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Jose, L. Vasquez Gutierrez

Rikard Landberg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Marie Alminger

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Maud Langton

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

European Journal of Clinical Nutrition

0954-3007 (ISSN)

Vol. 57 1651-1666

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

DOI

10.1007/s00394-017-1450-y

Mer information

Skapat

2019-01-13