Forests and the climate: manage for maximum wood production or leave the forest as a carbon sink?
Rapport, 2018

climate change mitigation

Forestry

carbon

Forest

climate

Författare

Göran Berndes

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Mattias Goldmann

Tankesmedjan Fores

Filip Johnsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Anders Lindroth

Lunds universitet

Anders Wijkman

SIDA

Bob Abt

NC State University

Johan Bergh

Linnéuniversitetet

Annette Cowie

NSW Department of Primary Industries

Tuomo Kalliokoski

Helsingin Yliopisto

Werner Kurz

Natural Resources Canada

Sebastiaan Luyssaert

Vrije Universiteit Amsterdam

Gert-Jan Nabuurs

Wageningen University and Research

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Förnyelsebar bioenergi

Skogsvetenskap

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-88567-22-2

Utgivare

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-29