Enhanced target normal sheath acceleration of protons using multiple laser pulses
Paper i proceeding, 2018

Författare

Julien Ferri

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Evangelos Siminos

Göteborgs universitet

Tünde Fülöp

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

45th EPS Conference on Plasma Physics, EPS 2018

Vol. 2018-July 889-892
978-151086844-1 (ISBN)

45th EPS Conference on Plasma Physics, EPS 2018
Prague, Czech Republic,

Ämneskategorier

Acceleratorfysik och instrumentering

Subatomär fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02