Maten och det nya landet - En forskningsrapport från Centrum för Konsumtionsvetenskap, Vårdalinstitutet, Institutet för Vård- och omsorgsvetenskap
Rapport, 2006

konsumtion

utrikesfödda svenskar

mat

Författare

Helene Brembeck

Göteborgs universitet

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Eva Ossiansson

Göteborgs universitet

Helena Shanahan

Göteborgs universitet

Lena Jonsson

Göteborgs universitet

Kerstin Bergström

Göteborgs universitet

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Företagsekonomi

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-07