Dynamics of positrons during relativistic electron runaway
Paper i proceeding, 2018

Författare

Ola Embréus

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Katya Richards

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Gergely Papp

Max-Planck-Gesellschaft

Linnea Hesslow

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Mathias Hoppe

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

T. Fölöp

45th EPS Conference on Plasma Physics, EPS 2018

Vol. 2018-July 1748-1751
978-151086844-1 (ISBN)

45th EPS Conference on Plasma Physics, EPS 2018
Prague, Czech Republic,

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-22