Invariant Generation for Multi-Path Loops with Polynomial Assignments
Paper i proceeding, 2018

Symbolic Computation

Program Verification

Invariant Generation

Författare

Laura Kovacs

Chalmers, Data- och informationsteknik, Formella metoder

Andreas Humenberger

Technische Universität Wien

Maximillian Jaroschek

Technische Universität Wien

Proceedings of the 19th International Conference on Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation (VMCAI)

Vol. LNCS 10747 226-246
978-3-319-73720-1 (ISBN)

19th International Conference on Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation (VMCAI)
Los Angeles, USA,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1007/978-3-319-73721-8

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-26