Invariant Generation for Multi-Path Loops with Polynomial Assignments
Paper i proceeding, 2018

Program Verification

Symbolic Computation

Invariant Generation

Författare

Laura Kovacs

Chalmers, Data- och informationsteknik, Formella metoder

Andreas Humenberger

Maximillian Jaroschek

Proceedings of the 19th International Conference on Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation (VMCAI)

978-3-319-73720-1 (ISSN)

Vol. LNCS 10747 226-246

19th International Conference on Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation (VMCAI)
Los Angeles, USA,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1007/978-3-319-73721-8\_11

Mer information

Skapat

2019-01-18