Radar Communications: A solution for mitigating automotive radar interference
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2018

Radar communications based distributed medium access control technique is proposed, which is applicable for FMCW-based automotive radar equipped vehicular ad-hoc networks.

FMCW

distributed MAC

radar communications

automotive radar interference

Författare

Canan Aydogdu

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Nil Garcia

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Henk Wymeersch

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

IEEE Workshop on Wireless Vehicular Communications (WWVC)
Halmstad, ,

A High-Sensitive Green Localization System for High-Speed Self-Driving Vehicles (GREENLOC)

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2017-01-01 -- 2018-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Reglerteknik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2019-01-18