Radar Communications: A solution for mitigating automotive radar interference
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2018

Radar communications based distributed medium access control technique is proposed, which is applicable for FMCW-based automotive radar equipped vehicular ad-hoc networks.

FMCW

distributed MAC

radar communications

automotive radar interference

Författare

Canan Aydogdu

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Nil Garcia

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Henk Wymeersch

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Workshop on Wireless Vehicular Communications (WWVC)
Halmstad, ,

A High-Sensitive Green Localization System for High-Speed Self-Driving Vehicles (GREENLOC)

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2017-01-01 -- 2018-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Reglerteknik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2019-01-18