Extension of operator Lipschitz and commutator bounded functions.
Paper i proceeding, 2007

Författare

Edward Kissin

Victor Shulman

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

The extended field of operator theory, Oper. Theory Adv. Appl., 171, Birkhäuser, Basel, 2007.

Vol. 171 225--244-

Ämneskategorier

Matematik

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06