Schweiz runt på 144 timmar
Artikel i dagstidning, 2018

I oktober var jag i Schweiz på studieresa i sex dagar. Resan arrangeras årligen för årskurs tre på Arkitektur och teknik på Chalmers och jag åkte själv på den som student för nio år sedan. Flera av  besöksmålen blev därmed kära återbesök medan andra var helt nya. Med mig hem har jag nya
referenser, erfarenheter och inte minst vänner. Här följer ett försök i att återge resan och några av intrycken. Jag hoppas att reseskildringen kan ge
mersmak och att några av er besöker en eller flera av platserna på egna resor.

study trip

Switzerland

Författare

Alexander Sehlström

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

WSP Byggprojektering Tekniknytt

2-12

Ämneskategorier

Lärande

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-12