Axial flux machine as a traction motor for electric and hybrid vehicles
Rapport, 2018

Electrical machine axial flux lca

Författare

Mikael C D Alatalo

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-10