Upper Mantle Viscosity from Continuous GPS Baselines in Fennoscandia
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Sten Bergstrand

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Hans-Georg Scherneck

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

G.A. Milne

Durham University

Jan Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Journal of Geodynamics

Vol. 39 2 91-109

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

DOI

10.1016/j.jog.2004.08.004

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-03