Sulphur capture in circulating fluidized bed boilers - can the efficiency be predicted?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Anders Lyngfelt

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Chemical Engineering Science

Vol. 54 5573-5584

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07