Antenna, PHY and MAC Design
Kapitel i bok, 2018

Författare

Frank Schaich

Charbel Abdel Nour

Catherine Douillard

Malte Schellmann

Tommy Svensson

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Hao Lin

Honglei Miao

Hua Wang

Jian Luo

Milos Tesanovic

Nuno Pratas

Sandra Roger

Thorsten Wild

5G System Design: Architectural and Functional Considerations and Long Term Research

265-314
978-1-119-42512-0 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-29