Driving postures, postural changes and influencing factors - A literature review
Rapport, 2016

driving posture

truck driving

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Erik Ohlson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Framtida layouter av förarplatser och visuell information i lastbilar (FUDVI)

VINNOVA (2013-02634), 2014-01-01 -- 2016-12-31.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Transportteknik och logistik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-24