ReSmaC Project: Feasibility and sustainability study of volume-production scenarios
Rapport, 2018

The aim of ReSmaC is therefore capturing value from used smartphone components - otherwise lost – and repurpose it in a novel product concept.

circular economy

Författare

Ilaria Giovanna Barletta

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Mélanie Despeisse

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Björn Johansson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

RESMAC - Repurposing Smartphone Capabilities

VINNOVA (2017-03242), 2017-11-01 -- 2018-08-31.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Design

Annan humaniora

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Utgivare

VINNOVA

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-19