A sulphur capture model for fluidized bed boilers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Tobias Mattisson

Institutionen för energiomvandling

Anders Lyngfelt

Institutionen för energiomvandling

Canadian Journal of Chemical Engineering

Vol. 53 1165-1175

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07