Noise sensitivity and FK-type representations for Gaussian and stable processes
Doktorsavhandling, 2019

This thesis contains four papers on probability theory.

Paper A concerns the question of whether the exclusion sensitivity and exclusion stability of a sequence of Boolean functions are monotone with respect to adding edges to the underlying sequence of graphs.

In paper B, we use the tools developed in Paper A to give an elementary proof of the behaviour of the mixing time of a random interchange process on a complete graph.

In Paper C we discuss the relationship between the noise sensitivity, noise stability and volatility of sequences of Boolean functions. In particular, we show that the set of volatile such sequences is dense in the set of all sequences of Boolean functions. Moreover, we construct a noise stable and volatile sequence of Boolean functions which is not o(1)-close to any non-volatile sequence of Boolean functions.

Finally, in Paper D, we investigate which threshold Gaussian and threshold stable random vectors have color representations. We discuss this from many different perspectives, and results include formulae for the dimension of the kernel of the associated linear operator, geometric conditions on the Gaussian vectors whose threshold have color representations and explicit examples of stable vectors with phase transitions at any stability index for the corresponding threshold process to have a color representation for large thresholds .

color representation

exclusion process

color process

Noise sensitivity

threshold stable vector

volatility

noise stability

interchange process

threshold Gaussian vector

multivariate stable distribution

Bernoulli random vector

mixing time

Pascal
Opponent: Gil Kalai, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

Författare

Malin Palö Forsström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Monotonicity properties of exclusion sensitivity

Electronic Journal of Probability,; Vol. 21(2016)p. 45-

Artikel i vetenskaplig tidskrift

The spectrum and convergence rates of exclusion and interchange processes on the complete graph

Journal of Theoretical Probability,; Vol. 30(2017)p. 639-654

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Denseness of volatile and nonvolatile sequences of functions

Stochastic Processes and their Applications,; Vol. 128(2018)p. 3880-3896

Artikel i vetenskaplig tidskrift

M. P. Forsström, J. E. Steif, Fortuin-Kastelyn representations for threshold Gaussian and stable vectors

En av de vanligaste modellerna för hur digital information lagras är strängar av binära tal, dvs. sekvenser av ettor och nollor. När sådan data lagras eller skickas finns det alltid en viss risk att den korrumperas och att slumpmässiga fel uppstår. Dessa kan exempelvis bestå i att en etta läses som en nolla eller att två tal byter plats med varandra. Sådana fel kan göra att det lagrade meddelandet inte längre kan avläsas korrekt. Det finns flera olika sätt att mäta hur känsliga olika meddelanden är för fel som kan uppstå. Två frågor som undersöks i denna avhandling är hur några av dessa relaterar till varandra och hur de beror på vilken typ av fel som uppkommer.

En annan fråga som studeras i denna avhandling är följande. Antag att en kortlek blandas genom att man gång på gång byter plats på två slumpmässigt utvalda kort. Hur länge måste man fortsätta blanda innan kortleken kan anses vara väl blandad?

Slutligen undersöks i den sista artikeln när en slumpvektor är en så kallad färgprocess, dvs. när slumpvektor (X_1,X_2, \ldots, X_n) kan konstrueras genom att slumpvis och oberoende färglägga de olika delarna i en slumpvis vald partition av \{ 1,2,\ldots, n\}.

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

978-91-7597-855-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 4536

Utgivare

Chalmers

Pascal

Opponent: Gil Kalai, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-13