Förbränning med syrebärare: en teknik för att avskilja CO2 med små energiförluster
Kapitel i bok, 1999

Författare

Tobias Mattisson

Institutionen för energiomvandling

Anders Lyngfelt

Institutionen för energiomvandling

Sveriges Energiting

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13