A Facile Approach to Deposit Graphenaceous Composite Coatings by Suspension Plasma Spraying
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

ceramic composites

suspension plasma spray

Raman

yttria-stabilized-zirconia

graphene

coating

Författare

Ashish Ganvir

Stefan Björklund

Högskolan Väst

Yiming Yao

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Shrikant V.S.S. Vadali

University of Hyderabad

Uta Klement

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Shrikant Joshi

Högskolan Väst

Coatings

2079-6412 (ISSN)

Vol. 9 3 171

Deponering av grafenhaltiga beläggningar på stora ytor för olika funktionella tillämpningar

VINNOVA, 2018-12-01 -- 2020-12-31.

VINNOVA, 2018-12-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

DOI

10.3390/coatings9030171

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-02