Aligator.jl - A Julia Package for Loop Invariant Generation
Paper i proceeding, 2018

Symbolic Computation

Invariant Generation

Program Verification

Automated Reasoning

Författare

Laura Kovacs

Chalmers, Data- och informationsteknik, Formella metoder

Maximillian Jaroschek

Technische Universität Wien

Andreas Humenberger

Technische Universität Wien

Proceedings of the 11th International Conference on Intelligent Computer Mathematics (CICM)

Vol. LNCS 11006 111-117
978-3-319-96811-7 (ISBN)

11th International Conference on Intelligent Computer Mathematics (CICM)
Hagenberg, Austria,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1007/978-3-319-96812-4_10

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-27