Aligator.jl - A Julia Package for Loop Invariant Generation
Paper i proceeding, 2018

Symbolic Computation

Invariant Generation

Program Verification

Automated Reasoning

Författare

Laura Kovacs

Chalmers, Data- och informationsteknik, Formella metoder

Maximillian Jaroschek

Technische Universität Wien

Andreas Humenberger

Technische Universität Wien

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

03029743 (ISSN) 16113349 (eISSN)

Vol. LNCS 11006 111-117
978-3-319-96811-7 (ISBN)

11th International Conference on Intelligent Computer Mathematics (CICM)
Hagenberg, Austria,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1007/978-3-319-96812-4_10

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21