Guest editorial: Existential risk to humanity
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Catherine Rhodes

University of Cambridge

Foresight

1463-6689 (ISSN) 1465-9832 (eISSN)

Vol. 21 1 1-3

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Företagsekonomi

DOI

10.1108/FS-03-2019-108

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-04