Robotic Surgery
Kapitel i bok, 2019

hyperredundant robotic platforms

human machine interaction

robotic surgery

continuum robots

Författare

Pinar Boyraz Baykas

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Ivo Dobrev

Universitässpital Zurich

Gregory Fischer

Worcester Polytechnic Institute

Marko Popovic

Worcester Polytechnic Institute

Biomechatronics

Ämneskategorier

Maskinteknik

Medicinteknik

Elektroteknik och elektronik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.1016/B978-0-12-812939-5.00015-X

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-11