Bringing IUPAC to Southern Africa
Artikel i övrig tidskrift, 2019

Division II promotes IUPAC in Africa by meeting in Botswana and co-sponsoring the 2nd Symposium on Organic and Inorganic Chemistry, Southern Africa.
https://www.degruyter.com/view/j/ci.2019.41.issue-2/ci-2019-0215/ci-2019-0215.xml?format=INT

Africa

Inorganic

international cooperation

Chemistry

Organic

Författare

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Ishmael Masesane

University of Botswana

Chemistry International

0193-6484 (ISSN) 1365-2192 (eISSN)

Vol. 41 2 38-40

Metallorganiska ramverksföreningar för katalys och metallåtervinning

Vetenskapsrådet (VR) (2014-4217), 2015-01-01 -- 2017-12-31.

IUPAC

Internationella kemiunionen, 2007-01-01 -- 2023-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1515/ci-2019-0215

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-15