Evolution of the Polymorph Selectivity of Titania Formation under Acidic and Low-Temperature Conditions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Gunnar Örn Simonarson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Sanna Sommer

Aarhus Universitet

Antiope Lotsari

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Martin Andersson Group

Björn Neo Esbjörnsson Elgh

Aarhus Universitet

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Bo B. Iversen

Aarhus Universitet

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

ACS Omega

2470-1343 (eISSN)

Vol. 4 3 5750-5757

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Reglerteknik

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1021/acsomega.8b03440

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-17