Beurling-Pollard type theorems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Victor Shulman

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

J. London Math. Soc.

Vol. 75 300-342

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06