Fake News - Gimmicks and Pseudoscience
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2018

Short Abstract in English
Fake news – gimmicks and pseudoscience
Chalmers’ students and employees are (ought to be) in a good position to help the public and policy makers see the difference between scientifically supported “facts” and “fake news”. In areas such as well-being, health and medical care, many examples flourish where evidence based scientific “proof” is lacking.
Anyone interested in supporting a scientific approach needs knowledge of, among other things, information evaluation (source criticism), statistics, “cherry picking”, and the placebo effect. We will discuss Chalmers-relevant examples and what we can (and possibly should) do at Chalmers to address such questions, within education, research and public relations.

Short Abstract in Swedish
Fake news – gimmicks och pseudovetenskap
Chalmers studenter och anställda har (bör ha) goda förutsättningar att hjälpa allmänheten och politiska beslutsfattare att se skillnad på vetenskapligt underbyggda ”sanningar” och ”fake news. Inom områden som välbefinnande, hälso- och sjukvård florerar många exempel där evidensbaserade vetenskapliga ”bevis” saknas.
Alla som är intresserade av att stödja ett vetenskapligt tillvägagångssätt behöver kunskap om bland annat källkritik, statistik, "cherry picking" och placebo-effekten. Vi kommer att diskutera Chalmers-relevanta exempel och vad vi kan (och borde) göra på Chalmers för att ta itu med sådana frågor inom utbildning, forskning och PR.

critical thinking

scientific method

pseudoscience

Författare

Sheila Galt

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Chalmers Sustainability Day
Gothenburg, Sweden,

Ämneskategorier

Didaktik

Lärande

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2019-04-18