On C*-algebra of a semigroup of partial isometries
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Vasyl Ostrovskyi

Stanislav Popovych

Lyudmyla Turowska

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Journal of Functional Analysis

Vol. 251 210-231

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06