Chest injuries of elderly Post Mortem Human Surrogates (PMHS) under seat belt and airbag loading in frontal sled impacts. Comparison to matching THOR tests
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

F. J. Lopez-Valdes

K. Mroz

Andre Eggers

Bengt Pipkorn

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper

J Muehlbauer

Sylvia Schick

S Peldshuss

Traffic Injury Prevention

1538-9588 (ISSN) 1538-957X (eISSN)

Ämneskategorier

Kirurgi

Farkostteknik

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-01