Reply to RB Yarandi
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Mads Vendelbo Lind

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Lotte Lauritzen

Köpenhamns universitet

Chalmers, Biologi och bioteknik

M. Kristensen

Chalmers, Biologi och bioteknik

Köpenhamns universitet

Alastair Ross

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Köpenhamns universitet

Jane Nygaard Eriksen

Chalmers, Biologi och bioteknik

Köpenhamns universitet

The American journal of clinical nutrition

19383207 (eISSN)

Vol. 109 4 1233-1234

Ämneskategorier

Klinisk medicin

Biologiska vetenskaper

DOI

10.1093/ajcn/nqz022

PubMed

30949661

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-14