MeBeSafe Newsletter March 2019
Övrigt - Newsletter, 2019

MeBeSafe aims to make traffic safer by nudging and coaching. Nudging is a gentle push in the right direction, instead of forcing people to do something. This newsletters describes the latest work in MeBeSafe.

MeBeSafe arbetar med att få till en säkrare trafikmiljö genom nudging och coaching. Nudging innebär att ge en knuff i rätt riktning, istället för att förbjuda eller tvinga folk. I det här nyhetsbrevet beskrivs det senaste inom MeBeSafe.

Upphovsman

Victor Bergh Alvergren

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

MeBeSafe – Measures for Behaving Safely in Traffic

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/723430), 2017-05-01 -- 2020-10-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Infrastrukturteknik

Tillämpad psykologi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02