Measures for Behaving Safely in Traffic
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Projektets målsättning är att utveckla, implementera och utvärdera olika lösningar som skall leda till en ändring av trafikanters beteende och till en minskning av antalet olyckor och/eller olyckornas konsekvenser. Mer specifikt kommer projektet att utveckla och implementera s.k. "nudges" för att: 

(i) trigga trötta bilförare att ta rast,

(ii) öka bilförares användning av ACC,

(iii) rikta bilförares uppmärksamhet mot predicerade risker i trafikmiljön (innan de utgör en faktisk risk), samt

(iv) påverka bilister och cyklister att minska hastigheten i specifika situationer.

 Dessutom skall olika former av coaching utformas och utvärderas, dels med syfte att befästa den effekt som nudging får, dels påverka (primärt yrkesförare) att köra på ett sätt som innebär färre häftiga accelerationer respektive inbromsningar.

 Utveckling av lösningar liksom efterföljande fälttester kommer att genomföras på olika platser i Europa.

 

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Marco Dozza

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Anneli Selvefors

Doktor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Pontus Wallgren

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

BMW

Muenchen, Germany

Cranfield University

Cranfield - Bedfordshire, United Kingdom

Cygnify BV

Haag, Netherlands

Fiat Group Automobiles SPA

Torino, Italy

Heijmans Wegen BV

Rosmalen, Netherlands

Institute for Automotive Engineering (ika)

Achen, Germany

Kompetenzzentrum, das Virtuelle Fahrzeug, Forschungsgesellschaft

Graz, Austria

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Delft, Netherlands

Offis

Oldenburg, Germany

RWTH Aachen University

Aachen, Germany

Shell Global Solutions International

The Hague, Netherlands

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Haag, Netherlands

Universita degli Studi di Firenze

Florence, Italy

Verkehrsunfallforschung an der tu Dresden GMBH

Dresden, Germany

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Europeiska kommissionen (Horisont 2020)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

www.mebesafe.eu

Senast uppdaterat

2018-03-01