MeBeSafe – Measures for Behaving Safely in Traffic
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Traditionellt sett har trafiksäkerhet kretsat king att att mildra effekterna av olyckor, eller att hjälpa trafikanter att förhindra att en farlig situation blir till en olycka. Man har inte alls jobbat lika mycket på att förhindra att farliga situationer uppstår från första början. Det är det MeBeSafe tar fasta på.
 
MeBeSafe är ett EU-projekt som ska göra trafiken säkrare genom att använda små medel - nudging och coaching. Nudging som begrepp myntades av Thaler och Sunstein och är precis vad det låter som - en knuff i rätt riktning. En hastighetskamera eller en poliskontroll är en typ av "smack", en hastighetsskylt är information, men att ställa en liten trehjuling i vägkanten är nudging. Alla har samma syfte - att få ner hastigheten - men gör det på helt olika sätt. Nudging är inga förbud eller krav, men påverkar människor på ett undermedvetet plan. En välfungerande nudge gör det mer sannolikt att man tar ett val som är bättre för en själv och omgivningen, men man kan fortfarande låta bli om man absolut vill.
 
MeBeSafe kommer ta fram olika typer så kallade nudges för att påverka trafikanternas beteende till det bättre, och på så sätt få en säkrare trafik. Hastighet och uppmärksamhet är två huvudområden i detta och projektet försöker påverka såväl bilister, cyklister och lastbilsförare. Ett av huvudområdena är korsningar där bilar och cyklar möts, där både bilister och cyklister kommer nudgas till säkrare beteende.
 
Generellt sett är människor väldigt vana att ta sig runt i trafiken, och vårt beteende kommer till stor del från automatiserade handlingar. Automatiserade handlingar är ingenting som är farligt i sig, det gör det istället möjligt att ta alla de beslut som behövs i trafiken. Men det är de automatiserade handlingarna som gör att många av dagens säkerhetssystem inte fungerar, eftersom de försöker kommunicera med den medvetna delen av hjärnan. Undermedveten nudging är istället mycket mer kopplad till den automatiska delen av hjärnan, och har betydligt större potential att fungera. 
 
Chalmers är framförallt med för att ta fram nudgar för cyklister, för att minska antalet olyckor på ett sätt som funkar och är accepterat av cyklisterna. 
 
Läs mer om MeBeSafe (på engelska) på http://www.mebesafe.eu eller följ projektet på Twitter (@MeBeSafe), Facebook, Instagram, ResearchGate eller LinkedIn.
 

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Victor Bergh Alvergren

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Marco Dozza

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Jordanka Kovaceva

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Anneli Selvefors

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Cedrik Sjöblom

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Pontus Wallgren

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

BMW

Muenchen, Germany

Cranfield University

Cranfield - Bedfordshire, United Kingdom

Cygnify BV

Haag, Netherlands

Fiat Group Automobiles SPA

Torino, Italy

Heijmans Wegen BV

Rosmalen, Netherlands

Institute for Automotive Engineering (ika)

Achen, Germany

Kompetenzzentrum, das Virtuelle Fahrzeug, Forschungsgesellschaft

Graz, Austria

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Delft, Netherlands

Offis

Oldenburg, Germany

RWTH Aachen University

Aachen, Germany

Shell Global Solutions International

The Hague, Netherlands

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Haag, Netherlands

Universita degli Studi di Firenze

Florence, Italy

Verkehrsunfallforschung an der tu Dresden GMBH

Dresden, Germany

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/H2020/723430
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

www.mebesafe.eu

Senast uppdaterat

2020-09-02