MeBeSafe Newsletter January 2020
Övrigt - Newsletter, 2020

The MeBeSafe project is entering its final year. The project aims to make traffic safer by soft measures, such as nudging and coaching. The newsletter describes the latest advancements in the project, including building the nudges in real life and testing on large amounts of people.

Upphovsman

Victor Bergh Alvergren

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Cedrik Sjöblom

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

MeBeSafe – Measures for Behaving Safely in Traffic

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/723430), 2017-05-01 -- 2020-10-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Transportteknik och logistik

Infrastrukturteknik

Tillämpad psykologi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-15