Experimental Verification of the Theory of Coupling-Loss Factors for Beam to Panel Junctions
Rapport, 2000

Författare

Patrik Höstmad

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik

Juha Plunt

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Strömningsmekanik och akustik

Rapport S - Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för teknisk akustik.: Report S00-08