Experimental Verification of the Theory of Coupling-Loss Factors for Beam to Panel Junctions
Rapport, 2000

Författare

Patrik Andersson

Vibroakustik

Juha Plunt

Vibroakustik

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Strömningsmekanik och akustik

Rapport S - Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för teknisk akustik.: Report S00-08

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21