What's taking space? Re-framing space and place in everyday organizational life
Inledande text i tidskrift, 2019

Författare

Paul W. Chan

TU Delft

Christine Räisänen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Kristina Lauche

Radboud Universiteit

Scandinavian Journal of Management

0956-5221 (ISSN)

Vol. 35 2 101044

Ämneskategorier

Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Tvärvetenskapliga studier

Företagsekonomi

DOI

10.1016/j.scaman.2019.02.003

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-04