Supplier flexibility in the order-to-delivery process: An empirical gap analysis
Paper i proceeding, 2019

survey

order-to-delivery process

flexibility

supplier

adaptability

Författare

Helena Forslund

Linnéuniversitetet

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Stig Arne Mattsson

Linnéuniversitetet

Proceedings of the 31st annual Nofoma conference

The 31st Annual Nofoma Conference
Oslo, Norway,

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan teknik

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Skapat

2019-06-26