Some explicit constructions of sets with more sums than differences
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Peter Hegarty

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Acta Arithmetica

0065-1036 (ISSN)

Vol. 130 1 61-77

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.4064/aa130-1-4

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-14