Transportation systems for CO2 - Application to carbon capture and storage
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Richard Svensson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Mikael Odenberger

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Filip Johnsson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Lars Strömberg

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Energy Conversion and Management

0196-8904 (ISSN)

Vol. 45 2343-2353

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06