Restraining moisture-related twist in timber structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Magnus Bäckström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Robert Kliger

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Holz als Roh- und Werkstoff

Vol. 64 3 235-242

Ämneskategorier

Byggproduktion

Husbyggnad

DOI

10.1007/s00107-005-0059-7

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-28