Metagenomic analysis of bile salt biotransformation in the human gut microbiome
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Promi Das

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Simonas Marcisauskas

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Boyang Ji

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

BMC Genomics

1471-2164 (ISSN)

Ämneskategorier

Evolutionsbiologi

Bioinformatik och systembiologi

Genetik

DOI

10.1186/s12864-019-5899-3

PubMed

31234773

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-22