Hur samrådsmodeller för renovering kan utvecklas – Lärande från Hammarkullen
Övrigt - OA arbetsmaterial, 2018

Upphovsman

Jenny Stenberg

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Ola Terlegård

Hyresgästföreningen

Johanna Silebäck

Hyresgästföreningen

Mimmi Allansson

Hyresgästföreningen

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Lärande Lab Hammarkullen: Medskapande Renovering

Formas, 2014-01-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-19