Lärande Lab Hammarkullen: Medskapande Renovering
Forskningsprojekt, 2014 – 2018

Ett forskningsprojekt som pågår 2014–2018. Projektet är en del av Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (Sustainable Integrated Renovation—SIRen) som finansieras av forskningsrådet Formas med 23 miljoner SEK och lika mycket från medverkande organisationer. Projektet ska utveckla en modell för hållbar renovering som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Lärande Lab Hammarkullen är en plattform för fastighetsägare, boende, forskare och företag att gemensamt lära om hur renovering av bostadshus kan göras på ett hållbart sätt på lång sikt och med hänsyn till alla olika perspektiv. Vi söker svar på:

Hur påverkar olika livsstilar hållbar renovering?
Hur ska boende inkluderas tidigt i processen?
Hur ska hyresgäster involveras i själva besluten? 

Medverkande organisationer i Lärande Lab Hammarkullen: Hyresgästföreningen, Bostadsbolaget, Chalmers Arkitektur, Göteborgs Universitet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Rotpartner.

Deltagare

Jenny Stenberg (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Framtiden

Göteborg, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Hyresgästföreningen

Göteborg, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://learninglabhammarkullen.se

Senast uppdaterat

2018-09-06