Stenberg, Jenny, Maria Zwanenburg & Lasse Fryk (2017). Can top-down policy meet local diversity in urban transformation processes?
Kapitel i bok, 2017

This book summarizes the work carried out by oikonet, an Erasmus Network project dedicated to promoting pedagogic innovation in the field of housing studies which was carried out from 2013 to 2016 with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

HOUSING RESEARC

COMMUNITY PARTICIPATION

PEDAGOGICAL ACTIVITIES

Författare

Jenny Stenberg

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Maria Zwanenburg

Erasmus Universiteit Rotterdam

Lasse Fryk

Göteborgs universitet

Global Dwelling: Intertwining Research, Community Participation and Pedagogy

215-230

Lärande Lab Hammarkullen: Medskapande Renovering

Formas, 2014-01-01 -- 2018-12-31.

Oikonet

Europeiska kommissionen (EU) (2013-3679/001-001), 2013-10-01 -- 2016-09-30.

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30