Contemporary Natural Philosophy and Philosophies - Part 1
Samlingsverk (redaktörskap), 2019


The book is open acces and can be downloaded from:
https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1331

Philosophy of Science

Contemporary Natural Philosophy

Methodology of Science

Philosophies

Scientific Methods

Theory of Science

Redaktör

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign

Marcin Scroeder

Akita International University

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Filosofi

Biblioteks- och informationsvetenskap

Fysik

Biologiska vetenskaper

Filosofi, etik och religion

Kemi

Annan naturvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-3-03897-823-7

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-03