The Study of Information in the Context of Knowledge Ecology
Kapitel i bok, 2019

Google book:
 
https://books.google.se/books?id=keaWDwAAQBAJ&pg=PR13&dq=%22Philosophy+and+Methodology+of+Information%22&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwikxo-ZrZvkAhUqlosKHTX0DUEQ6AEIKzAA#v=onepage&q=%22Philosophy%20and%20Methodology%20of%20Information%22&f=false

Philosophy of Information

Methodology of Information

The Study of Information

Transdisciplinary Methods

Theory of Information

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers)

Mark Burgin

University of California at Los Angeles

Philosophy and Methodology of Information: The Study of Information in the Transdisciplinary Perspective

Morfologiska beräkningar i kognitiva system (MORCOM@COGS)

Vetenskapsrådet (VR), 2016-01-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Data- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Mer information

Skapat

2019-08-26