Kadun kuvat: Valokuvat lähteinä kaupunkihistorian tutkimuksessa
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Tiina Männistö-Funk

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Historiallinen aikakauskirja

0018-2362 (ISSN)

Vol. 118 2 169-185

Ämneskategorier

Historia och arkeologi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-25