Introduction
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Solvent Extraction and Ion Exchange

0736-6299 (ISSN) 1532-2262 (eISSN)

Vol. 37 3-4 211-212

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Materialkemi

DOI

10.1080/07366299.2019.1639354

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-04